Barnböcker mot diskriminering

CoreIT stödjer Barnboksprojektet i Örnsköldsvik 2013

Röda Korsets i Örnsköldsviks kommun driver just nu barnboksprojektet och deras förhoppning är få så många barn som möjligt att känna sig inkluderade och synliggjorda i barnbokslitteraturen utan att för den skull framstå och beskrivas som exotisk eller annorlunda. De vill, med hjälp av barnbokslitteratur bredda världsbilden för den som finns i en homogen tillvaro.

banner red cross CoreIT stödjer barnboksprojektet

För att projektet ska kunna genomföras behöver Röda Korset stöd från näringslivet och andra friviliiga och CoreIT har varit med och skänkt en gåva så att Örnsköldsviks barn ska få se att alla människor är olika och att det är helt okej.