Förstärkning i ServiceDesk

MagnusHallstrom

CoreIT välkomnar Magnus Hällström som förstärker ServiceDesk.

Magnus har högskoleexamen inom nät- och kommunikationsteknik och dessom fil.kand. inom elektronik. Tillsammans med övriga i Servicedesk, Stefan Larsson, Frank Persson, Magnus Johansson och Örjan Andersson så säkerställer CoreIT att även fortsättningsvis ge sina kunder en bra service/support med hög kvalitet.

Är du intresserad av vad CoreIT Servicedesk kan erbjuda ert företag?
Kontakta Jim Rönnlund(0660-72929) så kan han berätta mera.