Driftsäkerhet för stadsnät

Alla verksamheter har olika förutsättningar och mognadsgrad gällande processer och rutiner. Därför är det viktigt att ta reda på vart på skalan er verksamhet är idag för att kunna förstå vilken omfattning som krävs för att införa den nya föreskriften från PTS.

Erbjudande till SSNfs medlemmar

CoreIT har mycket bra insikter vilka utmaningar som stadsnätsbolagen står inför när det gäller PTS föreskrifter. Vi har metodiken hur att gå tillväga utifrån vart man står och vilka förutsättningar man har i nuläget.

Har man t ex helt eller delvis dåliga kunskaper om ITILs grundläggande processer såsom Incident, Problem och Change så har vi ett paket för att utbilda er personal i detta. 

Gäller det primärt PTS föreskrifter erbjuder vi att genomföra en s.k. GAP-analys, där vi med ett frågebatteri, intervjuer och faktiskt titta på vilka dokument/rutiner/processer som ni använder i nuläget. 

Vi har också utvecklat ett stödsystem som vi är säkra på att SSNFs medlemmar kan ha behov av.

Läs mer om vårt erbjudande till SSNFs medlemmar.