Byberg & Nordin

Byberg & Nordin väljer IoT via CoreIT

Byberg & Nordin är ett buss- och reseföretag från Höga Kusten med lång erfarenhet och stort utbud av reseupplevelser i Sverige och Europa. Verksamheten består även av beställningstrafik, expressbusstrafik, linjetrafik, skolskjutstrafik samt taxi och färdtjänst som körs på uppdrag av kommuner och regioner i bland annat Västernorrland, Västerbotten och Gävleborg. Byberg & Nordin har idag drygt 500 medarbetare och i flottan finns cirka 300 fordon.

När Byberg & Nordin gjorde en översyn av de mobila bredbanden som sitter i bussarna och taxibilarna föll valet på en ny IoT lösning via CoreIT. Detta för att kunna erbjuda sina resenärer en stabil och säker Wi-Fi uppkoppling och på köpet göra en kostnadsbesparing.

Vi på CoreIT är stolta över förtroendet där vi utöver IoT även hjälper till med IT samt växel och telefoni.

Byberg Nordin logo

IoT

IoT kommer från engelskans “Internet of Things” och är ett samlingsnamn för tekniken som gör att saker med internetuppkoppling och inbyggd teknik, kan utbyta data och styras över ett nätverk.

Några fördelar med IoT är att man bara betalar för den datamängd som används vilket ofta ger en stor ekonomisk besparing. Dessutom går det att felsöka via distans som i Byberg & Nordins fall betyder att de inte behöver åka ut till berörd buss eller taxi för att felsöka.

IoT ger även en möjlighet att surfa via alla operatörers nät samt att det går att samla in data från hårdvaran, som sitter i bussen, för att öka medvetenheten om trafik och körturer för lägre miljöpåverkan.

För mer information om mobilitet & telekom kontakta