CoreIT uppmärksammas av Stadsnätsföreningen (SSnf)

SSnf 1

CoreIT har mycket bra insikter vilka utmaningar som stadsnätsbolagen står inför när det gäller PTS föreskrifter. Vi har metodiken hur att gå tillväga utifrån vart man står och vilka förutsättningar man har i nuläget. Har man t ex helt eller delvis dåliga kunskaper om ITILs grundläggande processer såsom Incident, Problem och Change så har vi ett paket för att utbilda […]