Vi ser över er säkerhetsnivå i M365 miljön

Denna säkerhetgenomgång går ut till dig som har en lösning som sorteras in under ”Microsoft 365”-portföljen. Omvärlden förändras hela tiden och Microsoft för regelbundet in nya lösningar och möjligheter i deras plattform.

Mycket av det som tillförs har fokus på säkerhet i lösningen då hotbilden hela tiden förändras. Det vi och Microsoft ser är att det sker mer och mer sofistikerade försök att komma åt ditt företags data, då allt i form av fejkade e-post och intrång.

M65 Säkerhetsgenomgång