Ny tjänst i samarbete med KnowBe4

CoreIT erbjuder en tjänst via plattformen KnowBe4 för att få upp användarnas medvetenhet kring säkerhetshot samt ge utbildningar för att undvika risker.

I tjänsten erbjuds bland annat detta:

”Fejkade” Attacker

 • Olika former av ”fingerade” attacker för att testa av hur användarna beter sig
 • Kan göras före man informerar om att man startar ett utbildningsprogram för att få koll på nuläget
 • Kan därefter göras lite nu och då för att se om användarna förbättrar sig eller inte
 • Om en användare ”gör fel” kommer de till en anpassad utbildnings-site och får tips på vad de bör gå igenom för utbildning för att bli mer medveten om olika risker/hot

Utbildningar

 • Finns en rad utbildningar att lägga ut till användarna, då en mix av utbildningsvideos och annat material samt att en del avslutas med ett test för att kontrollera om användaren har lärt sig det som gåtts igenom
 • Utbildningsmaterialet finns på en mängd språk och givetvis även på svenska.
 • Utbildningarna finns både generella utbildningar samt nischade för t ex ”C-level” etc där en del av de hot som förekommer är mer riktade mot vissa typer av mer utsatta roller
 • Utbildningsdelarna är allt ifrån ”hur kontrollerar man att ett e-post är korrekt”, ”hur skall man tänka kring lösenord”, ”hur skall jag bete mig på sociala medier”, ”vad bör jag tänka på när jag surfar”…

CoreIT;s tjänst:

 • Tjänsten är helt webbaserad och kräver ingen egen investering för drift.
 • Vi sätter upp lösningen för er, genomför en första ”attack” för att få en baseline/nulägesanalys samt startar därefter upp ett utbildningspaket för de valda användarna.
 • Utbildningarna körs löpande under året uppdelat i moduler.
 • Nya attacker körs ut med oregelbundna intervaller för att se om det sker en förbättring.
 • Rapporter ingår där ni kan följa hur utbildningarna går samt resultatet av attackerna.
 • CoreIT ansvarar för att följa upp rapporterna med er och gå igenom förslag på hur era rutiner och processer kan ev förbättras och om det finns även förändringar att införa i IT miljön för att skydda användarna och företaget ännu mera.

Hör gärna av dig så berättar vi mer
stefan.sondell@coreit.se
0660-729 18