Tisdag 9 mars kl 21:00-22:00 – Förberedelse inför Microsoft Exchange uppgradering

Under vårat servicefönster på tisdagskvällen mellan 21:00 -22:00 den 9 Mars så kommer våran epost tjänst Hosted Exchange var otillgänglig periodvis.
Vi håller på att förbereda inför en uppgradering av epost systemet. Uppgraderingen kommer att ske vid ett senare tillfälle.