Sundsvall Elnät – ”Mina sidor” lanseras

CoreIT har utvecklat en ”Mina Sidor”-portal tillsammans med Sundsvall Elnät.

Systemet presenterar elförbrukningsstatistik för Sundsvall Elnäts kunder. CoreIT har programmerat webbportalen samt skapat
BizTalk-integrationen med affärssystemet där förbrukningsdata ligger. Systemet använder Microsoft BizTalk som nav i integrationen och informationsöverföringen mellan affärssystem och webbportal, som därmed ger bra kontroll, överblick och framtida flexibilitet för förändringar. Mer om CoreIT Systemutveckling.

Ett nära och positivt samarbete har genererat en lättanvänd och bra produkt för Sundsvall Elnäts kunder.

Magnus Söderlund, Marknadschef Sundsvall Elnät:
”CoreIT har levererat en mycket bra fungerande Mina sidor tjänst till oss. Anledningen till att vi valde just CoreIT att göra Mina sidor är att de dels hade den mest kostnadseffektiva erbjudande för oss samt att de redan samarbetade med andra elnätsbolag.
Projektet har fungerat mycket bra trots att vi befunnit oss på olika orter, de eventuella frågeställningar som uppstått under vägen har alltid lösts snabbt och enkelt. ”

http://www.sundsvallelnat.se/

se minasidor