Pressmeddelande CoreIT

Sju IT-bolag bildar ny koncern - Nordic IT Group

Sju tjänstebolag inom IT-branschen i Sverige bildar tillsammans med investeringsbolaget Capillar Equity Fund I AB en ny koncern, Nordic IT Group.
Syftet är att samla bolagens unika kompetenser med målet att bli ledande inom IT-drift och tjänst. Bolagen, inriktade på små och medelstora företag, kan därmed bredda sina erbjudanden och befintliga kundrelationer kan fortsätta att växa.

mia o ake fb

Att vi tar CoreIT ett steg vidare har känts aktuellt en tid med tanke på vår positiva utveckling i företaget”, säger Åke Holmberg, VD för CoreIT. 
“CoreIT är idag ett Innovationsföretag inom digitalisering med tjänster inom automatisering, säkerhet, telefoni, drift och support av kunders IT-miljöer. Marknaden förändras och vi ser detta som en möjlighet att förstärka vår position. Capillar besitter stor erfarenhet av att sammanföra och utveckla företagsgrupper som denna och tillsammans ökar vi våra möjligheter att stärka vår kompetens och konkurrenskraft.”

Nordic IT Group utgörs av byBrick Operations, Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander och Zelly. Capillar Equity har som strategisk partner med finansiell styrka samlat bolagen till denna rikstäckande grupp med målet att bli ledande inom IT-drift och tjänst till små och medelstora företag.

Lokalkännedom och mångårig branscherfarenhet är gemensamma nämnare när de enskilda bolagen möter en högre efterfrågan av IT-tjänster. Tillsammans kan uppdragen utvidgas på såväl nationell som internationell nivå med fokus på IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

Bolagen fortsätter sina verksamheter som de bedrivs idag, med starka varumärken och samarbetspartners. Befintliga kunder förblir trygga med sin IT-partner och säkra leveranser.

Mia Åslander träder in som VD och koncernchef för Nordic IT Group:

— Under 20 år i IT-branschen har jag samlat erfarenhet av att bygga starka interna kulturer och väl fungerande team, det kommer jag bidra med till Nordic IT Group. Att skapa rätt förutsättningar för att andra ska lyckas vet jag leder till framgång.

Mia Åslander kommer senast från Gibon Sverige där hon också var VD. I styrelsen för Nordic IT Group ingår bland andra Johan de Verdier; 30 års erfarenhet inom IT med bakgrund i Iver, Candidator, Enfo Sverige, Zipper med flera.

Nordic IT Group har initialt cirka 210 medarbetare och sammanlagd omsättning på cirka 500 MSEK. Koncernen har en tydlig tillväxtstrategi: organiskt och genom partnerskap/förvärv av lokala IT-bolag. Capillar Equity innehar cirka 50 procent av aktierna. De tidigare huvudägarna i bolagen fortsätter behålla ett betydande ägandeskap, nu i koncernen.