OSTP

Lifecycle Management

CoreIT och OSTP har tillsammans arbetat fram en metod för att löpande byta ut datorer innan incidenter uppstår och samtidigt ha ett hållbarhetsperspektiv i åtanke.

När en dator går sönder eller behöver bytas ut blir användaren utan sitt arbetsverktyg. En ny dator måste beställas, programvaror installeras och datorn ska slutligen levereras, vilket kan ta några dagar. CoreIT och OSTP har därför arbetat fram en metod för att undvika den typen av produktionsstopp.

Varje år byts en fjärdedel av datorerna ut

Livslängden på OSTPs datorer är satt till fyra år och en fjärdedel av maskinparken kommer bytas ut varje år. Bytet av datorerna sker via ett planerat projekt istället för att invänta en incident. I CoreITs “fabrik” installeras ett stort antal datorer på en och samma gång, vilket minskar installationstiden. All programvara är paketerad i en uppdaterad version och kan skjutas ut helt automatiskt. Utbytet sker nästan helt sömlöst och störningen hos den enskilda användaren bli minimal.

Hållbarhet

Eftersom vi har information om de gamla datorernas modell och ålder kan de skickas till företag som specialiserar sig på att ta emot begagnad utrustning. Datorerna avidentifieras och säljs därefter på andrahandsmarknaden, vilket ger den ytterligare liv. Intäkterna från försäljningen planeras täcka kostnaden för logistik och avidentifiering.

Övriga fördelar

OSTP har ett flertal produktionsmaskiner, med en mycket speciell uppsättning av OS och programvaror, som är helt nödvändiga för att hålla produktionen igång. Vid en incident blir det oerhört tidskritiskt då maskinerna har en stor inverkan på produktionen. Framöver kommer även dessa bytas ut var fjärde år för att förhindra kritiska produktionsstopp.

OSTP_blue 2020-2

För mer information om produktförsörjning och licenser kontakta