Grön IT

Är IT-branschen en miljöbov med lika hög miljöbelastning som den samlade flygindustrin?
Gartners nya rapport svarar ja.

Samtidigt hör man Dennis Pamlin på WWF tala om att det är IT som världen bör använda för att lösa klimatproblemet.

CoreIT har i sin miljösatsning valt att gå med i projektet GrönIT.

Målsättningen med projektet är att:

  • öka kunskapen hos beslutsfattare i privat och offentlig sektor om att GrönIT är en affärsstrategisk fråga
  • visa hur GrönIT fungerar
  • lära ut hur GrönIT kan implementeras i den egna verksamheten
  • bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
  • genom att öka andelen affärer med inslag av GrönIT

Läs mer om projektet på www.anvandgronit.se.

CoreIT har redan idag ett antal referenser och projekt som bidrar till en mindre miljöpåverkan och vill nu ta steget vidare genom att ha detta som en naturlig ingrediens i alla våra åtaganden.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan göra din IT grönare…