Pressmeddelande

Nordic IT Group byter namn till Aderian Group

Koncernen Nordic IT Group som bildades i början av 2022 byter idag namn till Aderian Group. Det nya namnet associerar till de mervärden som adderas i samarbete med kund. Tillsammans kan bolagen inom Aderian erbjuda heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

Mia

Grunden i gruppen är såväl stark lokal marknadsposition som kompletterande nischkompetens och består för närvarande av sju lokalt ledande och geografiskt spridda bolag med egna starka varumärken och kompetensområden. Inom Aderian Group kan de nyttja varandras kompetenser och addera tjänster för de kunder som behöver det.

– Det känns otroligt kul att ha hittat ett så bra namn och varumärke till koncernen, det var en av våra medarbetare som föreslog det och vi nappade direkt, säger Mia Åslander, vd Aderian Group.

Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander och Zelly behåller sina nuvarande namn men lägger till ”en del av Aderian Group” i sin kommunikation. byBrick Operations byter namn till Aderian Stockholm och moderbolaget byter från Nordic IT-Services Group till Aderian Group.

Aderian Group har Capillar Equity som finansiell partner och ägare till cirka 50 procent av aktierna. Gruppen har 210 medarbetare och en samlad omsättning om ca 500 MSEK.

– Mitt huvudsakliga mål är att tillsammans med nöjda medarbetare och kunder skapa en stark tillväxt såväl organiskt som via förvärv. Ambitionen är att nå en dubblerad omsättning inom sex månader, säger Mia Åslander.

Grafisk identitet och hemsida har tagits fram i samarbete med Ehrenstråhle & Wågnert

För mer information, kontakta:

Mia Åslander
Koncernchef/VD Aderian Group
mia.aslander@aderian.se
076-188 91 77

Om Aderian Group

Aderian Group (tidigare Nordic IT Group) digitaliserar mindre och medelstora företag i Norden genom säkra och hållbara IT-lösningar som adderar konkurrenskraft för kunderna.

Gruppen består för närvarande av sju lokalt ledande bolag som tillsammans erbjuder heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering. 

Bolagen som ingår i Aderian Group är Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander, Zelly samt Aderian Stockholm (tidigare byBrick Operations).

Gruppen har ca 210 medarbetare och en samlad omsättning om ca 500 MSEK.