Hur efterlever ni Dataskyddsförordningen?

Hur efterlever ni dataskyddsförordningen?

Nu har det snart gått ett år sedan Dataskyddsförordningen trädde i kraft och ni har troligen genomfört både utbildning, kartläggning och skapat policys för personuppgiftsbehandling. Kanske ni även hunnit med att skapa rutiner och riktlinjer för personuppgiftsbehandling, eller kanske utsett dataskyddsombud och skrivit biträdesavtal.

Men det kan vara svårt veta om man genomfört alla de åtgärder som krävs för att efterleva lagkraven. Vi på CoreIT kan erbjuda er stöd för analys av efterlevnad i verksamheten och hjälper också till att skapa en handlingsplan.

Kontakta oss så berättar vi mer!