CoreIT är en av utställarna under eFörvaltningsdagarna i Stockholm 11-12 oktober, som i år kommer att ha GDPR som tema.

eSumIT har tagit fart ordentligt och vi ser fram emot en spännande höst där eSumIT passar mycket väl in i de behov som de nya myndighetskraven ställer.

Mer informaiton om eSumIT finns här>

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för de som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning.

Vill du veta mer om konferensen kan du läsa mer på http://eforvaltningsdagarna.se.