CoreIT expanderar ytterligare genom förvärv av Canerva

CoreIT, under ledning av Åke Holmberg VD, förvärvar nu Canerva, ett företag verksamt i Uppsala. Detta förvärv utgör en central del av Aderian Groups strategi för att stärka sin marknadsposition, särskilt i Uppsala och Mälardalen. Genom att förena CoreITs etablerade expertis och breda tjänsteutbud med Canervas expertis och lokala kännedom kommer det gemensamma teamet att kunna erbjuda ännu högre kvalitet och omfattning av tjänster till befintliga och framtida kunder.

Canerva, grundat 2018, har framgångsrikt byggt upp imponerande specialistkompetens inom olika expertområden inom IT-branschen. Företaget har lockat erfarna och kunniga konsulter sedan starten och har därmed skapat en stark grund för ett kompetensdrivet företag med långsiktiga kundrelationer. Med 9 dedikerade medarbetare omsätter Canerva årligen ca 20 miljoner kronor.

Åke Holmberg, vd CoreIT säger: “Genom det här förvärvet får vi ytterligare kompetent partner som kompletterar oss och gör att vi stärker vårnärvaro och tillväxt i Uppsalaregionen. Jag ser stora möjligheter inom Canerva för oss att bredda vår geografiska närvaro och erbjudande till både våra befintliga och Canervas kunder, och det ska bli trevligt att lära känna både medarbetare och nya kunder för att tillsammans se hur vi kan addera och fördjupa fler värden till varandra.”


Anders Lindahl,vd Canerva säger: “Vi är väldigt glada över detta naturliga steg i vår tillväxt. Vi har länge känt att om vi ska komma vidare i storlek och kunna erbjuda mer till våra kunder och medarbetare så behöver vi ingå i ett större sammanhang, och då kändes Aderian Group via CoreIT som det självklara valet. Nu får vi ökade möjligheter och mer muskler för att kunna växa både med nya och befintliga kunder där vi nu får möjlighet att addera fler nya tjänster samtidigt som vi täcker vår närvaro på fler platser i landet.”

 

Christian Dempe, vd/Koncernchef Aderian Group, säger: “Uppsalaregionen är intressant för oss givet en stor marknad med stort behov av väl fungerade och effektiva IT-lösningar. Vi ser vikten av att erbjuda en stark och heltäckande organisation för att möta marknadens behov och leverera hög kundnöjdhet. Vi är såklart väldigt glada över att förvärva Canerva och utöka vår geografiska styrka och kompetens. Lokal kännedom, mångårig branscherfarenhet och specialistkompetens är gemensamma nämnare som vi tittar på. Vi kommer att fortsätta växa med bolag som passar in i gruppens struktur och strategi. Att vi fortsätter göra förvärv genom våra befintliga bolag för att stärka befintliga regioner och nya marknader är något vi ser positivt på. “

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Holmberg
‍vd CoreIT
ake.holmberg@coreit.se

Anders Lindahl
vd Canerva AB
anders.lindahl@canerva.se

Christian Dempe
Koncernchef/VD Aderian
christian.dempe@aderian.se

 

Om Aderian:
Aderian digitaliserar mindre och medelstora företag i Norden genom säkra och hållbara IT lösningar som adderar konkurrenskraft för kunderna. Gruppen består av sexton lokalt ledande bolag som tillsammans erbjuder heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

Aderian Group utgörs av CoreIT, Aderian Göteborg, Aktiv IT, Canmer Data,CC IT, Aderian Stockholm, Contribit, Canerva, CoreIT, Degea, DNS IT, Kullander, Navet, One IT Partner, Security Solution, Square Moon och Zelly.

Gruppen har drygt 500medarbetare och en samlad omsättning om cirka 1.2 MDKR.