App för demo-drift i Hannover – Digitalisering

CoreIT har byggt den app som körs i  en pekplatta för att styra en demouppsättning av Bosch Rexroths Hägglundsmotor som just nu visas på Hannovermässan. Uppsättningen demonstrerar förutom motordriften även digitalisering med övervakning och analys av data som går under namnet Hägglunds Inside Intelligence.

Mässbesökaren kan styra en liten hydraulmotor på pekskärmen och se mätvärden uppdateras på skärmen och i molntjänster live.

Hannover Messe är årets viktigaste teknologi- och industrimässa med över 5 000 utställare och cirka 220 000 internationella besökare.