Tele2 länk

Natten mellan den 20 och 21 september kommer Tele2 att uppgradera en router i sitt nätverk som en del i det arbete som görs för att kunna erbjuda bättre kapacitet och tillgänglighet på CoreIT’s internetanslutning. Uppgraderingen kommer att innebära ett avbrott på Internettrafik om upp till 30 minuter någon gång mellan 21.00 och 01.00. Mindre störningar kan förekomma fram till 02.00 samma natt.

During the night between September 20 and 21, Tele2 will upgrade a router in their network as a step in the ongoing effort to offer Internet connectivity at CoreIT with better capacity and availability. The upgrade will cause loss of Internet connectivity for up to 30 minutes between 21:00 and 01:00. Smaller interruptions in the service could occur up to 02:00 the same night.