eSumit – Equipment, System & User Management

Ta kontroll över dina system och användare

eSumIT är en produkt som avser att stödja din organisations hantering av system, tillgångar samt anställdas behörigheter till dessa.

Programmet underlättar system- och registervård med rutiner för t.ex. nyanställningar, där arbetsflöden initieras och rätt personer får information om önskade åtgärder, genomförda åtgärder, påminnelser, osv.

Läs mer om eSumIT