Microsoft Office 365 Backup

Säkra upp företagets data med en effektiv backup

Många företag använder dagligen Microsoft 365 verktygen OneDrive, Teams, SharePoint och Exchange. I Microsofts lösning ingår dock inte säkerhetskopiering eller långtids­lagring av data. Det Microsoft tillhandahåller är ett begränsat dataskydd, så kallad ”short-term retention”, vilket avser att behålla raderade objekt och möjliggöra återläsning av dessa. Skyddet gäller dock endast för kortare tidsperiod.

Säkerhetskopiering

Daglig säkerhetskopiering

Backup

Backup av användarnas data

Status

Snabb kontroll och överblick.

Ökad säkerhet med Office 365 Backup  

För många företag räcker inte de begränsade återställningsmöjligheterna och behöver därför komplettera med en utökad backup. Med Microsoft 365 Backup säkras viktiga dokument och filer under den tidsperiod som passar företaget och kan ställas in vid uppsättning. All data lagras i Microsoft Azure DC och hanteras inom EU.  

 I tjänsten Backup Microsoft 365 ingår: 

 • Obegränsad volym av data
 • Backup av data en gång per dygn
 • Backup av användarnas data i:
  • Exchange Online
  • OneDrive
  • SharePoint Online (personal site och site collection)
  •  Teams

Bild beskriver Microsofts respektive slutkunds ansvar 

Kontakta oss