Dataskyddsförordningen GDPR

Nu går det inte att komma undan längre! Det är dags att ta tag i GDPR-frågorna. 

Den 25 maj träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer.

Att fullt ut GDPR-anpassa sin verksamhet har visat sig vara en större utmaning än vad många hade räknat med och snart är tiden ute. EU uttrycker framför allt en oro över att så pass många små- och medelstora företag verkar få problem att hinna i tid. Dessutom tyder inget på att någon form av dispens kommer att ges till den som ”inte hann” utan det är den 25 maj som gäller.

Behöver du hjälp?

Vi har kompetensen och verktygen för att göra din verksamhet redo för GDPR. 

Stödfunktion i GDPR frågor där vi kan hjälpa till med mallar för:

  • Inventering av ”Vad & Var” enligt GDPR standard
  • Biträdesavtal
  • Integritetspolicy
  • Intern IT policy
  • Samtycke för anställda
  • Webformulär för samtyckesinsamling
  • Mot era kunder och befintliga kontakter
  • Hjälpa till med utskick

eSumIT

Vårt system eSumIT är ett verktyg för behörighetshantering med GDPR som stöd

Läs mer om eSumIT

För mer information om hur vi kan hjälpa till med GDPR kontakta

Per Eriksson, tel 073-940 43 26, per.eriksson@coreit.se

CoreIT - Din lokala IT-partner