Hur efterlever ni Dataskyddsförordningen?

Hur efterlever ni dataskyddsförordningen?

Nu har det snart gått ett år sedan Dataskyddsförordningen trädde i kraft och ni har troligen genomfört både utbildning, kartläggning och skapat policys för personuppgiftsbehandling. Kanske ni även hunnit med att skapa rutiner och riktlinjer för personuppgiftsbehandling, eller kanske utsett dataskyddsombud och skrivit biträdesavtal. Men det kan vara svårt veta om man genomfört alla de […]

Första veckorna med GDPR!

Om ni ännu inte hunnit med att få allt på plats så få inte panik! Under senast veckorna har ni förmodligen blivit mailbombade med mängder av information om organisationers nya policy för behandling av personuppgifter. Vissa har även lagt till mer hotfulla inslag om att man måste samtycka för att fortsätta använda deras tjänst, rätt […]

GDPR ångest!

Ångest inför GDPR? CoreIT har kompetensen och verktygen för ditt GDPR-arbete.

Har ni inte ens påbörjat förberedelserna för att möta den nya dataskyddsförordningen den 25 maj och börjar känna lätt panik? Då är det hög tid att ta tag i förberedelser och viktigast av allt är att göra sin kartläggning för att få koll på vilka personuppgifter som behandlas och hur, när, varför de behandlas samt […]