Hjo Energi goes wireless

Utökar sin plattform i en fullt skalbar lösning

Hjo Energi/Hjo Kommun utökar sin trådlösa plattform

CoreIT har försett Hjo Energi (Hjo kommuns energibolag som även sköter om stadsnät/bredband) med en trådlös plattform baserat på Aerohives produkter. I en uppstartsfas tillhandahölls den grundläggande server/switchinfrastrukturen via en CoreIT molntjänst ”Hosted WLAN”. 

I samband med att Hjo Energi nu valt att utöka det trådlösa nätverkets täckning går man nu över till att sätta upp en egen virtuell server (HiveManager) samt införskaffar ytterligare accesspunkter. 

Roger Forsberg, kundansvarig på CoreIT säger; ”Hjo Energi har verkligen valt att dra nytta av våra olika leveransmodeller på bästa sätt, dvs. valt att köra lösningen i vår plattform så länge den varit i uppbyggnadsfas för att därefter gå över till egen dedikerad plattform när deras antal accesspunkter växt”. 

Tack vare Aerohives väl utbyggda funktionalitet har denna övergång kunnat ske utan driftstörningar eller större omkonfigurering.
Aerohives lösningar bygger på en skalbar lösning utan behov av ”trappstegsinvesteringar” i form av licenser, wlan-switchar etc vilket gör att Hjo Energi kan utöka sin miljö varefter behoven växer.

För mer information, kontakta Roger Forsberg, tel 0660-729 33 eller roger.forsberg@coreit.se.