Unicus och CoreIT samarbetar för kvalitet och inkludering

Unicus och CoreIT tecknade under 2018 ett samarbetsavtal som innebär att testkonsulter från Unicus testar varje release av systemet eSumIT som CoreIT utvecklar och säljer på den nordiska marknaden. För Unicus är det ett viktigt steg mot att släppa in ännu fler personer med Asperger på arbetsmarknaden. För CoreIT innebär det en möjlighet att höja […]

Klart för eFörvaltningsdagarna

Nu är det riggat och klart i CoreITs monter på eFörvaltningsdagarna tillsammans med Rote Consulting. Har du funderingar omkring GDPR, EU:s nya dataskyddsregler, prata med oss. Läs mer om eSumIT. Välkommen att besöka vår monter på Stockholmsmässan 11-12 oktober.

Samarbete mellan Rote Consulting AB och CoreIT

Rote och CoreIT har etablerat ett samarbete baserat på en gemensam uppfattning att administrativa stödsystem inte skall komplicera utan underlätta och stödja verksamheter. Rote har under 27 år arbetat med försvar, myndigheter, landsting och kommuner. Rote har konsultresurser över hela landet med hög verkningsgrad från start. Ledstjärnan är och har varit att lära, förstå och […]

Bergs kommun väljer eSumIT

Varför Bergs kommun valde eSumIT: Vi har under många år sökt efter ett bra system som ska kunna effektivisera rutinerna kring anställningsprocessen och det som har med den enskildes anställning att göra med allt vad det innebär med kontohantering, behörighetsbrickor, mobiltelefoner och övrig utrustning som hör till. Att ett avslut eller en förändring av anställningen […]

Falkenbergs kommun väljer eSumIT

Kort om Falkenbergs kommuns organisation: Kommunen är till för sina invånare. Den ser till så att skolor, äldreomsorg, gator, hälsoskydd, idrottsanläggningar och mycket annat fungerar. Cirka 3.000 personer är anställda av Falkenbergs kommun. Därtill kommer flera hundra som arbetar i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, främst inom vård och omsorg. Varför valde Falkenbergs […]

eSumIT-nyheter

Vårdbolaget TioHundra AB väljer eSumIT för rollbaserad behörighetshantering Kort om TioHundra AB: TioHundra AB bedriver den verksamhet som tidigare drevs av kommunen (omsorg) och landstinget (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri med mera). Vårdbolaget ägs till lika delar av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. CoreIT och TioHundra AB har ingått ett joint venture avtal med inriktning på […]

Sala kommun väljer eSumIT

Sala Kommun väljer efter noggrant övervägande eSumIT som sitt behörighetshanteringssystem. eSumIT är ett rollbaserat administrativt verktyg med beställarfunktion för både system som objektshantering. Med objektshantering menas alla viktiga resurser som den anställde behöver, allt från mobiltelefoner, passersystem, nycklar, drivmedelskort, utbildningar mm. eSumIT stora styrka är att hela flödet hanteras från anställning via alla förändringar till […]

eSumIT visas upp på eFörvaltningsdagarna

eSumIT på eFörvaltningsdagarna

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för de som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Därmed känns det passande att CoreIT medverkar på konferensen med en egen monter för vårt system eSumIT. eSumIT är ett system som effektivt kan förenkla behörighetshantering, beställarrutiner, åtkomstkontroll och registervård. Läs mer på www.esumit.se. Vill du veta mer om konferensen kan du läsa […]

eSumIT version 1.4 lanserad

Vi är glada att kunna meddela att ytterligare funktionalitet tillförts till eSumIT. eSumIT eSumIT är en produkt som avser att stödja din organisations hantering av system, tillgångar samt anställdas behörigheter till dessa. Programmet underlättar system- och registervård med rutiner för t.ex. nyanställningar. Ny version Senaste version 1.4 har följande tilläggsfunktioner: • Funktionalitet för att flytta/byta […]