Sala kommun väljer eSumIT

Sala Kommun väljer efter noggrant övervägande eSumIT som sitt behörighetshanteringssystem. eSumIT är ett rollbaserat administrativt verktyg med beställarfunktion för både system som objektshantering. Med objektshantering menas alla viktiga resurser som … Läs mer…