Kompetensdag 4 – Säkerhet och mobilitet – 23 jan

Under årets första kompetensdag kommer Kaspersky och Citrix att medverka och informera om säkerhet, tillgänglighet, nätverk och molntjänster. Dagen kommer att ge en inblick i hur hotbilden förändras samt vilka medel som står till buds för att säkra företagets information. Citrix ska dela med sig av sin kunskap om virtualisering av desktops, servrar och applikationer. […]